PROJECTEN

vg19_1cover.png
MAGAZINE VOEDINGSGENEESKUNDE

Media Medica is uitgever van het onafhankelijke vaktijdschrift VoedingsGeneeskunde (voorheen Arts, Therapeut en Apotheker).

VoedingsGeneeskunde verschijnt zes keer per jaar en heeft twee basiscomponenten:

1.   Wetenschappelijk onderbouwde signalering en beschrijving van niet-    

      reguliere vormen van diagnostiek en therapie. 

2.   Bevordering van de integratie van niet-reguliere benaderingswijzen in de

      geldende gezondheidszorg. 

VoedingsGeneeskunde geeft nu uitdrukkelijk meer redactioneel gewicht aan de nutritionele geneeskunde, de fytotherapie en andere natuurgeneeskundige benaderingswijzen. 

VoedingsGeneeskunde beoogt wetenschappelijke informatie te verstrekken over de meerwaarde van zogenoemde combinatietherapieën: reguliere geneeskunde in combinatie met therapievormen die (nog) niet gangbaar toegepast worden, of omgekeerd.

VoedingsGeneeskunde zal meer zijn dan alleen een tijdschrift. Zo wil VoedingsGeneeskunde in de toekomst seminars en workshops organiseren. Dat is in onze ogen de manier om mensen te binden en te inspireren. 

Schermafbeelding 2018-08-24 om 11.46.06.
WEBSITE VOEDINGSGENEESKUNDE

VoedingsGeneeskunde.nl, het platform rond voorheen Arts Therapeut & Apotheker, het vakblad dat sinds 2016 gewoon VoedingsGeneeskunde heet.

We hebben niet alleen een vakblad, maar ook deze website, de wekelijks verschijnende nieuwsbrief en het Voedings­geneeskunde beurs-congres dat ieder jaar in het voorjaar in Houten wordt gehouden.

We zitten reeds op ruim 22.000 unieke bezoekers per maand en we zijn stijgende.


We bieden bedrijven de mogelijkheid om de zeer gewenste gezondheidsclaim te doen middels het laten plaatsen van hoogwaardige redactionele artikelen (achter de inlog), een ‘aanbevolen door’ logo en een directe productlink ‘Product op maat’ ernaast. zie voorbeeld Alles over Curcuma.

Schermafbeelding 2018-08-24 om 12.01.11.
NIEUWSBRIEF VOEDINGSGENEESKUNDE

VoedingsGeneeskunde E-nieuws is de wekelijkse, digitale nieuwsbrief van Magazine VoedingsGeneeskunde (voorheen Arts, therapeut & apotheker).

 

Elke vrijdagochtend versturen we in een modern opgemaakte nieuwsbrief vijf tot zes hoogwaardige artikelen en het laatste nieuws over voeding, geneeskunde, fytotherapie en andere werkzame behandelingen.

Diverse bedrijven adverteren reeds met veel succes in onze nieuwsbrief.

Per heden is de oplage 26.712 adressen!

Oplageverdeling nieuwsbrief 2019

 

Therapeuten: 15.800, Diëtisten, gewichtsconsulenten: 2.000, Artsen 1e lijn: 900   Artsen anders:  2.000, Apothekers: 1.500, Diversen:  4.500

 

Tevens houden we u ook op de hoogte van het beurzen, congressen, seminars, diverse andere lezingen en opleidingen.


Inschrijving is gratis!

NWP-Magazine-2-2018.png
NWP MAGAZINE

NWP Magazine verschijnt drie keer per jaar.

Het wordt toegezonden aan alle leden van de NWP en aan een selectie van direct gerelateerde publieksgroepen.

De beroepsvereniging NWP streeft ernaar om kwaliteit en acceptatie van haar therapeuten te bevorderen. Daarnaast vormen professionalisering van de complementaire zorg en verbinding met de reguliere zorg belangrijke speerpunten.
De manier waarop we zij ambities en doelstellingen realiseren, wordt bepaald door hun kernwaarden: authentiek, innovatief en verbindend.

De NWP wil dienstverlenend zijn, maar niet dienstbaar. Ze willen de randvoorwaarden scheppen, zodat onze leden zich optimaal met hun praktijk kunnen bezighouden.

Voorbeelden van dergelijke randvoorwaarden zijn: klachtrecht, aansprakelijkheid, verzekering en vergoedingen.

PSC-6-2017-cover.jpg
PSC MAGAZINE

Alle registerleden van beroepsorganisatie NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en de leden van Rosegarden en TPnet ontvangen zesmaal per jaar het PSC Magazine.

Met het magazine wil de NFG deze (register)leden informatie en inspiratie geven om zich als zorgprofessional te blijven ontwikkelen in het werkveld.

Logo VSC small.png