DIENSTEN

VERTREGT | VSC is een strategisch partner en gaat naast u staan om te identificeren wie de ideale klant is, waar deze te vinden is en hoe deze van prospect naar klant geconverteerd kan worden. Hierbij hebben wij de overtuiging dat door het creëren van contactmomenten via verschillende kanalen het resultaat optimaal is.

Bijl in Stomp van de Boom
SALES & ACQUISITIE

LEADOPVOLGING & OFFERTES NABELLEN

Vaak wordt er veel tijd en geld besteed aan het verkrijgen van de juiste leads. Echter de essentie van daadwerkelijk succes ligt in de opvolging van deze leads. Daar zijn wij heel goed in! Ons succes is de juiste ‘tone of voice’, het creëren van contactmomenten en het voeren van een dialoog op elk niveau.

SALES OUTSOURCING

Er kunnen verschillende redenen zijn voor het (tijdelijk) aantrekken van ervaren sales professionals. Het resultaat dient echter altijd hetzelfde te zijn; toegevoegde commerciële waarde voor uw organisatie. Onze professionals zijn in staat uw positionering verder uit te werken en commerciële successen te boeken.

team Talk
COACHING & TRAINING

KLANTGERICHT COMMUNICEREN

De klant is koning. Om echt klantgericht te communiceren moet je eerst leren om goed te luisteren. Luisteren is iets anders dan horen. Spelen we wel echt in op het probleem van onze klanten of verkopen we ons product/dienst en hopen dat deze aansluit op de vraag van onze klant. Het lijkt zo voor de hand liggend maar de praktijk is weerbarstiger.

GESPREKSTECHNIEKEN

Het voeren van een goed gesprek is lastig. Hoe zorg je ervoor dat je de leiding houdt in een gesprek? Hoe presenteer je jezelf? Ben jij in staat om te schakelen tussen de verschillende gesprekstechnieken. Goed luisteren is een kunst. Versta jij deze kunst? Gebruik je de kracht van de stilte of wordt je daar nerveus van?

motor
CONSULTANCY

SOCIAL SELLING

VSC helpt bedrijven hun story te ontwikkelen en content te verspreiden op relevante (online en social) mediakanalen met als doel op een structurele manier succesvolle en meetbare (sales) resultaten te boeken. Via actieve aanwezigheid op (sociale & digitale) mediaplatformen genereren we meer traffic, engagement en sales.

RETARGETING

Zichtbaarheid en naamsbekendheid heeft altijd positieve invloed op sales. Door bij prospects ‘on top of mind’ te zijn én te blijven neemt de kans op conversie toe.
Een ideale manier om hieraan invulling te geven is retargeting.

Logo VSC small.png